kredyt we frankach kancelaria prawna

Kwartalne podsumowanie wpływu pozwów frankowych do sądów

2023-06-01

Od 2019 r. tj. od słynnego już wyroku w sprawie Państwa Dziubaków, liczba kierowanych do sądu pozwów frankowych stale rośnie i szacuje się, że ta tendencja utrzyma się co najmniej przez kolejny rok.

Zobacz więcej

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2023 r. sygn. akt II NSNc 89/23

2023-05-12

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2023 r. oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku SA w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. ( sygn. akt I ACa 100/19). Wyrokiem tym oddalono apelację pozwanej.

Zobacz więcej

NIEWAŻNOŚĆ UMÓW FRANKOWYCH GE MONEY BANKU

2022-08-24

W ostatnim czasie zapadło wiele wyroków na tle umów kredytów frankowych zawieranych z GE Money Bankiem, którego następcą jest bank BPH. W zdecydowanej większości sądy stwierdzały, że wspomniane umowy są nieważne, co za tym idzie od początku nie były one dla kredytobiorców prawnie wiążące.

Zobacz więcej

Bezumowne korzystanie z kapitału - czy banki mogą pozwać frankowiczów?

2022-07-13

W ostatnim czasie możemy usłyszeć o roszczeniach banków wobec frankowiczów. Chodzi o wynagrodzenie za tak zwane bezumowne korzystanie z kapitału. Czy banki mają ku temu podstawy? Co to jest bezumowne korzystanie z kapitału?

Zobacz więcej

SARON zastępuje LIBOR. Czy trzeba podpisać aneks z bankiem?

2021-12-09

Z końcem 2021 roku niektóre wskaźniki LIBOR przestają być publikowane. Ponadto do umów kredytowych CHF, które zawierały w treści LIBOR CHF od stycznia 2022 zostaje wprowadzony wskaźnik SARON. Jak wpłynie to na kształt umowy kredytowej?  

Zobacz więcej

Statystyki spraw frankowych – 2021 r.

2021-04-21

Za nami I kwartał 2021 r. a Sądy już raportują znaczny wzrost spraw frankowych. W samym Sądzie Okręgowym w Warszawie w I kwartale 2021 wpłynęło 5595 spraw ,,frankowych".

Zobacz więcej

FRANKOWICZU NIE CZEKAJ, ZOBACZ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ

2021-02-11

W związku z zapowiedzianą na 25 marca 2021 r. uchwałą Sądu Najwyższego, część frankowiczów powstrzymuje się przed przekazaniem swojej umowy kredytowej do weryfikacji do czasu wydania orzeczenia przez SN.

Zobacz więcej

Czy koronawirus wpływa na sytuację frankowiczów?

2020-10-13

Kryzys związany z pandemią koronawirusa negatywnie przedkłada się na sytuację na rynkach światowych. Jednocześnie kryzys ten pokazuje w bardzo wyraźny sposób dlaczego frank to bardzo stabilna waluta.

Zobacz więcej